Miechy
Pływakowe - skrzynia może być wykonana z litego drewna klejonego dowolnego gatunku lub z płyty stolarskiej. Skrzynia czopowana lub składana na obce pióro lub kołki systemu domino. Narożniki pływaka wykonane ze skóry elementy proste z gumituchu lub skaji. Na zamówienie całość pływaka ze skóry.

Fałdowe jedno lub wielo-fałdowe. Skrzynia oraz fałdy wykonane z drewna litego całość oklejana dwoma gatunkami skóry. Zawiasy ze skóry zwijanej darmseiten.

Klinowe wykonane jak wyżej.

Wszystkie miechy mogą posiadać urządzenie do kalikowania.


START
Strona startowa.
Bieżące informacje.
SYSTEM
STEROWANIA

Klawiatury, klawiatury
pedałowe, traktura,
wiatrownice, przekaźniki.
KONTAKT
Mapka dojazdowa,
kontakt teleadresowy.
ZASILANIE
POWIETRZNE

Miechy, regulatory
powietrza, tremolo, rękawy,
kanały, obudowy.
INNE
Piszczałki metalowe,
piszczałki drewniane, prezetny, usługi CNC.
I KLAWIATURY I  KLAWIATURY PEDAŁOWE I  TRAKTURA I  WIATROWNICE I  PRZEKAŹNIKI I  MIECHY I
I REGULATORY POWIETRZA I  TREMOLO I  RĘKAWY I  KANAŁY I  OBUDOWY I  PISZCZAŁKI I  USŁUGI CNC I
miech_przekaznikami_12
miech_z_kanalem_13
zasilanie_z_przekaznikami_14
calosc_mechanizmu_15
regulator_powietrza_11
kanal_16
kanal_17
kanal_18
kanal_19
kanal_20
kanal_21
kondukty_nowe_22
miech_1
miech_2
miech_3
miech_4
miech_5
miech_6
miech_7
miech_8
miech_9
miech_10
rekaw_1
rekaw_2
Copyright (c) 2010 by: estetlans  .  All Rights reserved  .  Design: estetlans.com.pl
ORGANY KLASYCZNE
Zasilanie powietrzne
Regulatory powietrza - tzw. przepustnice w dowolnej technologii

Tremolo - wykonane w dowolnej technologii, klasyczne i do miechów wyrównujących pod wiatrownicami

Rękawy skórzane z ramkami drewnianymi do podłączenia dmuchaw

Rękawy wielofałdowe - tzw. harmonijkowe wykonane tak samo jak miechy wielofałdowe

Kanały powietrzne - drewniane lub wykonane z płyty stolarskiej o dowolnym przekroju

Wykonujemy remonty już istniejących miechów i urządze
ń dodatkowych.